Publicatia de casatorie 266 din 13/07/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

Astăzi, 13.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANCUTA NICOLAE- CĂTĂLIN in vârsta de 30 ani cu domiciliul in comuna Buneşti, sat. Râpăneşti, str. Principală nr. 22, judeţul Vâlcea şi a doamnei STOIAN ANDREEA in vârsta de 22 ani cu domiciliul in comuna Berislăveşti, sat Scăueni, str. Ogrăzii nr. 11, judeţul Vâlcea.

în temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.