Publicatia de casatorie 385 din 19/09/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

Astăzi, 19 septembrie 2022 a fost înregistrata declarația de căsătorie a domnului COZMA NICOLAE - COSMIN in varsta de 34 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat Bunesti, județul Valcea si a doamnei PĂTRU ANCA - ELENA in varsta de 33 ani cu domiciliul in mun. Rm. Valcea, bd. Nicolae Balcescu, nr.43, județul Valcea.
In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicației.