Publicatia de casatorie 298 din 11/08/2021

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 11 august 2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANDREIESCU ION-ALEXANDRU in vârsta de 27 ani cu domiciliul in Com. Buneşti, sat Buneşti, Str. Buneşti nr. 129, judeţul Vâlcea, şi a doamnei RONEA LAURA -NICOLETA in vârsta de 21 ani cu domiciliul in comuna Şirineasa, sat. Şirineasa, judeţul Vâlcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.