Publicatia de casatorie 261 din 14/07/2021

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 14 iulie 2021 a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a domnului STAN VICTOR-MADALIN in varsta de 31 ani cu domiciliul in Mun. Bucureşti Sec. 6, Str. Pravat nr. 18 bl. P8 se. 8 et. 2 ap. 149, si a doamnei RADI ELENA - ROXANA in varsta de 28 ani cu domiciliul in comuna Bunesti,sat. Titireci, str. Titireci nr.38, judeţul Valcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se întemeiază, in termen de 10 zile de la data afisarii publicaţiei.