Publicatia de casatorie 271 din 21/07/2021

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 21 iulie 2021 a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a domnului NECŞOIU GEORGE - MIHAI in varsta de 28 ani cu domiciliul in Com. Berislavesti, sat Berislanesti, Str. Parc nr. 9, judeţul Valcea, si a doamnei IORDACHE IULIANA - ELENA in varsta de 26 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat. Fireşti, str. Bujorului nr. 17, judeţul Valcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicaţiei.