Publicatia de casatorie 452 din 02/11/2021

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 2.11.2021, a fost înregistrată Declaraţia de căsătorie a domnului Bîrlea Claudiu Mihai, în vârstă de.33. ani, cu domiciliu în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Nicolae Iorga, nr. 6, bl. A24/3, Sc. B, Ap. 4, Județul Vâlcea şi a doamnei Trandafir Roxana - Anamaria în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în comuna Stoenești, sat Gruiu, sat Cacova nr. 28, Județul Vâlcea.
  Căsătoria se încheie în 10 zile de ia afişarea publicaţiei, în temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opoziţie ia căsătorie. în termen de 10 zile de la data afişării, dacă are cunoştinţă de existenţa unor piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
  Opunerea la căsătorie se va face înscris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.