Dispozitii primar

Detalii Sumar dispozitie primar
Numarul: 113 din: 18/09/2023
Titlu: Privitor la: încetarea contractului de muncă al domnului Micioiu Mihăilescu, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Micioiu Constantin - Flavius
Documente:
dispozitie-17061603386224.pdf
DISPOZIȚIA NR. 113 Privitor la: încetarea contractului de muncă al domnului Micioiu Mihăilescu, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Micioiu Constantin - Flavius Radi Viorel, primaru ...
Numarul: 112 din: 12/09/2023
Titlu: Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Ilie Mihai
Documente:
dispozitie-17061601499144.pdf
DISPOZIȚIA NR. 112 Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Ilie Mihai Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Având în vedere refera ...
Numarul: 111 din: 01/09/2023
Titlu: Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna august 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII
Documente:
dispozitie-17061600487084.pdf
DISPOZIȚIA NR. 111 Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna august 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERA ...
Numarul: 110 din: 01/09/2023
Titlu: Privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Bunești, județul Vâlcea, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bunești, pentru anul școlar 2023-2024
Documente:
dispozitie-17061599138983.pdf
DISPOZIȚIA NR. 110 Privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Bunești, județul Vâlcea, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bunești, pentru anul școlar 2023-2024 Pri ...
Numarul: 109 din: 31/08/2023
Titlu: Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Anghel Maria
Documente:
dispozitie-17061598135423.pdf
DISPOZIȚIA NR. 109 Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Anghel Maria Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Având în vedere refe ...
Numarul: 108 din: 29/08/2023
Titlu: Privind stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administrației publice locale din comuna Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061597116897.pdf
DISPOZIȚIA NR. 108 privind stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administrației publice locale din comuna Bunești, județul Vâlcea Primarul comunei Bu ...
Numarul: 107 din: 23/08/2023
Titlu: Privind: aprobarea rectificării actului de naștere nr. 14 din 21 m artie 1949, înregistrat la Primăria comunei B unești, ju dețu l Vâlcea, privin d p e numitul CHITÂS DUMITRU
Documente:
dispozitie-17061593729337.pdf
DISPOZIȚIA NR. 107 Privind: aprobarea rectificării actului de naștere nr. 14 din 21 m artie 1949, înregistrat la Primăria comunei B unești, ju dețu l Vâlcea, privin d p e numitul CHITÂS DUMIT ...
Numarul: 106 din: 17/08/2023
Titlu: Privind desemnarea persoanelor autorizate cu drept de semnătură, care vor efectua operațiuni de încasări și plăți derulate prin Banca Transilvania
Documente:
dispozitie-17061135985597.pdf
DISPOZIȚIA NR. 106 Privind desemnarea persoanelor autorizate cu drept de semnătură, care vor efectua operațiuni de încasări și plăți derulate prin Banca Transilvania Primarul comunei Bunești ...
Numarul: 105 din: 17/08/2023
Titlu: Cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 24.08.2023
Documente:
dispozitie-17061134874889.pdf
DISPOZIȚIA NR. 105 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 24.08.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în ...
Numarul: 104 din: 02/08/2023
Titlu: Privind delegarea atribuțiilor de secretar general doamnei Radu Mariana, funcționar public în cadrul primăriei comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061134275140.pdf
DISPOZIȚIA NR. 104 privind delegarea atribuțiilor de secretar general doamnei Radu Mariana, funcționar public în cadrul primăriei comunei Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primarul comunei ...
Numarul: 103 din: 02/08/2023
Titlu: Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna iulie 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII E
Documente:
dispozitie-17061132064805.pdf
DISPOZIȚIA NR. 103 Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna iulie 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERAT ...
Numarul: 102 din: 31/07/2023
Titlu: Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Grigoroiu Nicolae
Documente:
dispozitie-17061130698317.pdf
DISPOZIȚIA NR. 102 Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Grigoroiu Nicolae. Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Având în veder ...
Numarul: 101 din: 20/07/2023
Titlu: Cu privire la delegare atribuții primar
Documente:
dispozitie-17061128918415.pdf
DISPOZIȚIA NR. 101 Cu privire la delegare atribuții primar Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Având în vedere faptul că primarul comunei Bunești, domnul Radi Viorel, se va ...
Numarul: 100 din: 20/07/2023
Titlu: Cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 28.07.2023
Documente:
dispozitie-17061127986152.pdf
DISPOZIȚIA NR. 100 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 28.07.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în ...
Numarul: 99 din: 20/07/2023
Titlu: Cu privire la: încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav
Documente:
dispozitie-17061121607501.pdf
DISPOZIȚIA NR. 99 Cu privire la: încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Viorel Radi. Având în vedere referatul nr. 70 ...
Numarul: 98 din: 17/07/2023
Titlu: Cu privire la încetarea plății suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru numita lordache Elisabeta, cu domiciliul în jud. Vâlcea, comuna Bunești, sat Teiușu
Documente:
dispozitie-17061119386957.pdf
DISPOZIȚIA NR. 98 Cu privire la încetarea plății suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru numita lordache Elisabeta, cu domiciliul în jud. Vâlcea, comuna Bunești, s ...
Numarul: 97 din: 17/07/2023
Titlu: Cu privire la încetarea plății ajutorului social numitei Peleșca Gheorghița din Comuna Bunești, Sat Bunești, Județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061116858178.pdf
DISPOZIȚIA NR. 97 Cu privire la încetarea plății ajutorului social numitei Peleșca Gheorghița din Comuna Bunești, Sat Bunești, Județul Vâlcea Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Rad ...
Numarul: 96 din: 06/07/2023
Titlu: Privind desemnarea unei persoane care să efectueze actualizări/completări/modifîcări în aplicația informatică WebGis
Documente:
dispozitie-17061115426039.pdf
DISPOZIȚIA NR. 96 Privind desemnarea unei persoane care să efectueze actualizări/completări/modifîcări în aplicația informatică WebGis Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea ...
Numarul: 95 din: 06/07/2023
Titlu: Privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare Serviciului pentru Situații de Urgență domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN, consilier superior în cadrul compartimentului Relații cu Publicul din cadrul apar
Documente:
dispozitie-17061113475945.pdf
DISPOZIȚIA NR. 95 Privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare Serviciului pentru Situații de Urgență domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN, consilier superior în cadrul compartimentului Relații ...
Numarul: 94 din: 06/07/2023
Titlu: Cu privire la reorganizarea comisiei de selecționare a documentelor create și deținute de către Primăria comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061111847165.pdf
DISPOZIȚIA NR. 94 Cu privire la reorganizarea comisiei de selecționare a documentelor create și deținute de către Primăria comunei Bunești, județul Vâlcea Primarul comunei Bunești, județul ...
Numarul: 93 din: 06/07/2023
Titlu: Cu privire la desemnarea domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN responsabil cu arhiva documentelor create si deținute de către Primăria comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061109758163.pdf
Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, domnul Radi Viorel; Având în vedere: -referatul nr. 6742 din 06.07.2023, prin care se propune desemnarea din cadrul instituției a unei persoane responsa ...
Numarul: 92 din: 06/07/2023
Titlu: Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna iunie 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII E
Documente:
dispozitie-17061094729398.pdf
DISPOZIȚIA NR. 92 Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna iunie 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERAT ...
Numarul: 91 din: 06/07/2023
Titlu: Cu privire la încetarea plății suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru numita Băgălin Victoria, cu domiciliul în jud. Vâlcea, comuna Bunești, sat Teiușu
Documente:
dispozitie-17061091868515.pdf
DISPOZIȚIA NR. 91 Cu privire la încetarea plății suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru numita Băgălin Victoria, cu domiciliul în jud. Vâlcea, comuna Bunești, ...
Numarul: 90 din: 06/07/2023
Titlu: Cu privire la încetarea plății ajutorului social numitei Băgălin Victoria din Comuna Bunești, Sat Teiușu, Județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061090818271.pdf
DISPOZIȚIA NR. 90 Cu privire la încetarea plății ajutorului social numitei Băgălin Victoria din Comuna Bunești, Sat Teiușu, Județul Vâlcea Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi V ...
Numarul: 89 din: 30/06/2023
Titlu: Cu privire la: numirea în funcția publică de execuție de consilier grad profesional superior în cadrul compartimentului Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Documente:
dispozitie-17061088998874.pdf
DISPOZIȚIA NR. 89 Cu privire la: numirea în funcția publică de execuție de consilier grad profesional superior în cadrul compartimentului Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialita ...
Numarul: 88 din: 30/06/2023
Titlu: Privitor la încetarea contractului individual de muncă al domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN, consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061087674487.pdf
DISPOZIȚIA NR. 88 Privitor la încetarea contractului individual de muncă al domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN, consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunești, jude ...
Numarul: 87 din: 21/06/2023
Titlu: Cu privire la acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Mihai Gheorghe, pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către asistentul personal Ilie Simona
Documente:
dispozitie-17061082788021.pdf
DISPOZIȚIA NR. 87 Cu privire la acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Mihai Gheorghe, pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către asistentul pe ...
Numarul: 86 din: 21/06/2023
Titlu: Cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 28.06.2023
Documente:
dispozitie-17061080088882.pdf
DISPOZIȚIA NR. 86 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 28.06.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în ...
Numarul: 85 din: 13/06/2023
Titlu: Privind desemnarea persoanelor împuternicite de Primarul Comunei Bunești pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Documente:
dispozitie-17061076835268.pdf
DISPOZIȚIA NR. 85 Privind desemnarea persoanelor împuternicite de Primarul Comunei Bunești pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale Radi Viorel- primarul co ...
Numarul: 84 din: 06/06/2023
Titlu: Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna mai 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului «LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFI
Documente:
dispozitie-17061076126600.pdf
DISPOZIȚIA NR. 84 Privitor la: stabilirea procentului de majorare a salariilor de bază pentru luna mai 2023, ale membrilor echipei de implementare a proiectului «LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ...
Numarul: 83 din: 30/05/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru familia numitului Glodeanu Nicolae, cu domiciliul în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Bunești,
Documente:
dispozitie-17061074269142.pdf
DISPOZIȚIA NR. 83 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru familia numitului Glodeanu Nicolae, cu domiciliul în județul Vâlcea, com ...
Numarul: 82 din: 24/05/2023
Titlu: Cu privire la: constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cad
Documente:
dispozitie-17061071617159.pdf
DISPOZIȚIA NR. 82 Cu privire la: constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad pro ...
Numarul: 81 din: 24/05/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru familia numitului Vîlcan Constantin, cu domiciliul în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Bunești
Documente:
dispozitie-17061069659589.pdf
DISPOZIȚIA NR. 81 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru familia numitului Vîlcan Constantin, cu domiciliul în județul Vâlcea, c ...
Numarul: 80 din: 24/05/2023
Titlu: Cu privire la aprobarea Listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul comunei Bunești
Documente:
dispozitie-17061032585824.pdf
Dispoziția nr. 80 cu privire la aprobarea Listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul comunei Bunești Primarul comunei Bunești, jud. Vâlce ...
Numarul: 79 din: 23/05/2023
Titlu: Privind consituirea comisiei de avizare a organizării și desfășurării adunărilor publice, pe raza Comunei Bunești, Județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17061031385978.pdf
DISPOZIȚIA NR. 79 privind consituirea comisiei de avizare a organizării și desfășurării adunărilor publice, pe raza Comunei Bunești, Județul Vâlcea RADI VIOREL - primarul comunei Bunești, j ...
Numarul: 78 din: 22/05/2023
Titlu: Cu privire la aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali - persoanele cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe baza de tichete
Documente:
dispozitie-17061030734445.pdf
Dispoziția nr. 78 Cu privire la aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali - persoanele cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin materia ...
Numarul: 77 din: 22/05/2023
Titlu: Acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, lordache Elisabeta
Documente:
dispozitie-17061029074545.pdf
DISPOZIȚIA NR. 77 Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, lordache Elisabeta Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Având în vedere ...
Numarul: 76 din: 16/05/2023
Titlu: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 24.05.2023
Documente:
dispozitie-17060315276448.pdf
DISPOZIȚIA NR. 76 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 24.05.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în ...
Numarul: 75 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului VĂDUVA DUMITRU, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060312256010.pdf
DISPOZIȚIA NR. 75 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului VĂDUVA DUMITRU, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Având ...
Numarul: 74 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei VÎLCAN ELENA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060310116791.pdf
DISPOZIȚIA NR. 74 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei VÎLCAN ELENA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Având în ...
Numarul: 73 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului PETRESCUILIE ADRIAN, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060308435657.pdf
DISPOZIȚIA NR. 73 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului PETRESCUILIE ADRIAN, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Av ...
Numarul: 72 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului ANCUȚA NICOLAE, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060306748319.pdf
DISPOZIȚIA NR. 72 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului ANCUȚA NICOLAE, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunești, județul Valcea; Având ...
Numarul: 71 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului CIOBOTEA DUMITRU, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060304676659.pdf
DISPOZIȚIA NR. 71 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului CIOBOTEA DUMITRU, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunești, județul Valcea; Avân ...
Numarul: 70 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului ANCUȚA NICOLAE CĂTĂLIN, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060302564489.pdf
DISPOZIȚIA NR. 70 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului ANCUȚA NICOLAE CĂTĂLIN, începând cu data de 8 mai 2023. Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valc ...
Numarul: 69 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului SURDU NIȚU-GHEORGHE, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060299967184.pdf
DISPOZIȚIA NR. 69 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului SURDU NIȚU-GHEORGHE, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel. Primarul Comunei Bunești, județul Valcea; A ...
Numarul: 67 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060298149386.pdf
DISPOZIȚIA NR. 67 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului ANCUȚA GHEORGHE ADRIAN, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; ...
Numarul: 68 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului PETRESCU DUMITRU, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060291155023.pdf
DISPOZIȚIA NR. 68 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului PETRESCU DUMITRU, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Având ...
Numarul: 66 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei NICULA ELI, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060286794955.pdf
DISPOZIȚIA NR. 66 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei NICULA ELI, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bun ești, județul Valcea; Având în ...
Numarul: 65 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnișoarei UNGUREANU LETTY ALEXANDRA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060284048244.pdf
DISPOZIȚIA NR. 65 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnișoarei UNGUREANU LETTY ALEXANDRA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul V ...
Numarul: 64 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei RADI IULIANA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060282765092.pdf
DISPOZIȚIA NR. 64 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei RADI IULIANA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Având în ...
Numarul: 63 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului BÎRLOGEANU OVIDIU, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060281525401.pdf
DISPOZIȚIA NR. 63 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale domnului BÎRLOGEANU OVIDIU, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Avâ ...
Numarul: 62 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei FILEA CAMELIA-MAGDALENA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060280257003.pdf
DISPOZIȚIA NR. 62 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei FILEA CAMELIA-MAGDALENA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; ...
Numarul: 61 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei DRUGEA CRISTIANA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060169239045.pdf
DISPOZIȚIA NR. 61 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei DRUGEA CRISTIANA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Având ...
Numarul: 60 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei RADU MARIANA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060168535561.pdf
DISPOZIȚIA NR. 60 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei RADU MARIANA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Având în ...
Numarul: 59 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei ZOTICA ELENA DORINA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060167429177.pdf
DISPOZIȚIA NR. 59 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariate lunare ale doamnei ZOTICA ELENA DORINA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunesti, județul Valcea; Avâ ...
Numarul: 58 din: 08/05/2023
Titlu: Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei MARCU ANA-MARIA-GRAȚIELA, începând cu data de 8 mai 2023
Documente:
dispozitie-17060165855639.pdf
DISPOZIȚIA NR. 58 Cu privire la: stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei MARCU ANA-MARIA-GRAȚIELA, începând cu data de 8 mai 2023 Radi Viorel, Primarul Comunei Bunești, județul Valce ...
Numarul: 57 din: 04/05/2023
Titlu: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară din data de 08.05.2023
Documente:
dispozitie-17060164736254.pdf
DISPOZIȚIA NR. 57 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară din data de 08.05.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având ...
Numarul: 56 din: 03/05/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru numita Surdu Olimpia, cu domiciliul în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Bunești, str. Principa
Documente:
dispozitie-17060163186773.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR. 56 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru numita Surdu Olimpia, cu domiciliul în județul Vâlcea, comuna Bune ...
Numarul: 55 din: 03/05/2023
Titlu: Privind constituirea Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-17059635605265.pdf
DISPOZIȚIA NR. 55 privind constituirea Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primarul comunei ...
Numarul: 54 din: 03/05/2023
Titlu: Privind constituirea echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”
Documente:
dispozitie-17059631956707.pdf
DISPOZIȚIA NR. 54 Privind constituirea echipei de implementare a proiectului “LUCRĂRI DE REABILITARE MODERATĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BUNEȘTI, ...
Numarul: 53 din: 03/05/2023
Titlu: Privitoare la constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public
Documente:
dispozitie-17059627196510.pdf
DISPOZIȚIA NR. 53 Privitoare la constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, ...
Numarul: 52 din: 03/05/2023
Titlu: privind desemnarea persoanei responsabile cu activitatea de soluționare a petițiilor, la nivelul Primăriei comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-16961946196743.pdf
DISPOZIȚIA NR. 52 privind desemnarea persoanei responsabile cu activitatea de soluționare a petițiilor, la nivelul Primăriei comunei Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primarul comunei Buneș ...
Numarul: 51 din: 03/05/2023
Titlu: privind desemnarea purtătorului de cuvânt al primăriei comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-16961944536687.pdf
DISPOZIȚIA NR. 51 privind desemnarea purtătorului de cuvânt al primăriei comunei Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Având în vedere: -Referatul ...
Numarul: 50 din: 03/05/2023
Titlu: Numirea domnișoarei Ungureanu Letty Alexandra în funcția contractuală de consilier personal al Primarului comunei Bunești
Documente:
dispozitie-16961937289851.pdf
DISPOZIȚIA NR. 50 Numirea domnișoarei Ungureanu Letty Alexandra în funcția contractuală de consilier personal al Primarului comunei Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel- primarul comunei Buneș ...
Numarul: 49 din: 28/04/2023
Titlu: Privind stabilirea indemnizației brute lunare a d-lui Primar al Comunei Bunești, Județul Valcea
Documente:
dispozitie-16961935777054.pdf
DISPOZIȚIA NR. 49 Privind stabilirea indemnizației brute lunare a d-lui Primar al Comunei Bunești, Județul Valcea Primarul comunei Bunești- Radi Viorel; Având in vedere referatul Compartimentulu ...
Numarul: 48 din: 28/04/2023
Titlu: Cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit de familia numitei Firescu Ileana, domiciliată în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Firești
Documente:
dispozitie-16961933946797.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR. 48 Cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit de familia numitei Firescu Ileana, domiciliată în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Firești Primarul comunei Bune ...
Numarul: 47 din: 28/04/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru familia numitului Nuică Gheorghe, domiciliat în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Bunești, str
Documente:
dispozitie-16961932374830.pdf
D I S P O Z IȚ I A NR .47 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru familia numitului Nuică Gheorghe, domiciliat în județul Vâlcea ...
Numarul: 45 din: 26/04/2023
Titlu: Privitor Ia încetarea contractului individual de muncă al doamnei FILEA CAMELIA-MAGDALENA, consilier personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-16961928294722.pdf
DISPOZIȚIA NR. 45 Privitor Ia încetarea contractului individual de muncă al doamnei FILEA CAMELIA-MAGDALENA, consilier personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bunești, ...
Numarul: 44 din: 19/04/2023
Titlu: cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 25.04.2023
Documente:
dispozitie-16961925789503.pdf
DISPOZIȚIA NR. 44 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 25.04.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în ...
Numarul: 43 din: 19/04/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru familia numitului Stoica Gheorghe, cu domiciliul în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Râpănești
Documente:
dispozitie-16961901609649.pdf
D I S P O Z I Ț IA N R. 43 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru familia numitului Stoica Gheorghe, cu domiciliul în județul Vâl ...
Numarul: 42 din: 18/04/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru numitul Grigoroiu Ion, domiciliat în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Teiușu, str. Măceșului,
Documente:
dispozitie-16961900359200.pdf
D IS P O Z IȚ IA N R .4 2 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru numitul Grigoroiu Ion, domiciliat în județul Vâlcea, comuna Bun ...
Numarul: 41 din: 13/04/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru familia numitei Peleșca Lucia, domiciliată în județul Vâlcea, comuna Bunești, satBunești, str. P
Documente:
dispozitie-16961897644485.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR.41 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier ) pentru familia numitei Peleșca Lucia, domiciliată în județul Vâlcea, co ...
Numarul: 40 din: 10/04/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru numitul Antonie Iulian, domiciliat în județul Vâlcea, comuna Bunești, sat Firești, str. Rozelor,
Documente:
dispozitie-16961895925704.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR. 40 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier) pentru numitul Antonie Iulian, domiciliat în județul Vâlcea, comuna Bune ...
Numarul: 39 din: 10/04/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier și energie electrică) pentru numita Bîrzescu Maria Elena, domiciliată în județul Vâlcea, comuna Bunești,
Documente:
dispozitie-16961894154515.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR.39 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier și energie electrică) pentru numita Bîrzescu Maria Elena, domiciliată în ...
Numarul: 38 din: 07/04/2023
Titlu: Privitoare la : aprobare Procedură privind eliberarea Atestatului de producător și Carnetului de comercializare
Documente:
dispozitie-16961891715102.pdf
DISPOZIȚIA NR. 38 Privitoare la : aprobare Procedură privind eliberarea Atestatului de producător și Carnetului de comercializare, Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Având ...
Numarul: 37 din: 07/04/2023
Titlu: privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și aplicării Legii nr.52/2003 privind transparenț
Documente:
dispozitie-16961890858413.pdf
DISPOZIȚIA NR. 37 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuții în domeniul aplicării Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și aplicării Legii nr.52 ...
Numarul: 36 din: 07/04/2023
Titlu: privind constituirea comisiei de verificare în teren a cererilor solicitanților în vederea eliberării atestatelor de producător și carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol la niv
Documente:
dispozitie-16961889519484.pdf
DISPOZIȚIA NR. 36 privind constituirea comisiei de verificare în teren a cererilor solicitanților în vederea eliberării atestatelor de producător și carnetelor de comercializare a produselor di ...
Numarul: 35 din: 05/04/2023
Titlu: privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public și privat al comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-16961888578018.pdf
DISPOZIȚIA NR. 35 bis privind constituirea comisiei de inventariere a domeniului public și privat al comunei Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Avâ ...
Numarul: 35 din: 05/04/2023
Titlu: cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară - de îndată din data de 06.04.2023
Documente:
dispozitie-16961887379865.pdf
DISPOZIȚIA NR. 35 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară - de îndată din data de 06.04.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul V ...
Numarul: 34 din: 03/04/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 34 privind delegarea de atribuții în cadrul Compartimentului Agricol domnului BIRLOGEANU OVIDIU, ce deține funcția de consilier principal, în cadrul aparatului de specialitate al primar
Documente:
dispozitie-16961886209980.pdf
DISPOZIȚIA NR. 34 privind delegarea de atribuții în cadrul Compartimentului Agricol domnului BIRLOGEANU OVIDIU, ce deține funcția de consilier principal, în cadrul aparatului de specialitate al ...
Numarul: 33 din: 03/04/2023
Titlu: Cu privire la modificarea și completarea Dispoziției nr. 118/23.11.2022
Documente:
dispozitie-16961885537260.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR. 33 Cu privire la modificarea și completarea Dispoziției nr. 118/23.11.2022 Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea - Radi Viorel. Având în vedere: -Dispoziția nr. 118/23 ...
Numarul: 32 din: 31/03/2023
Titlu: Cu privire: la încadrarea in funcția de asistent personal a domnului PĂTRU RALUCA - MARIA pe perioada determinata, pentru persoana cu handicap grav TÎRȘI MARIO ANDREI
Documente:
dispozitie-16961884096306.pdf
DISPOZIȚIA NR. 32 Cu privire: la încadrarea in funcția de asistent personal a domnului PĂTRU RALUCA - MARIA pe perioada determinata, pentru persoana cu handicap grav TÎRȘI MARIO ANDREI Radi Vior ...
Numarul: 31 din: 31/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 31, cu privire la încadrarea in funcția de asistent personal a doamnei CHIOSOIU ELENA pe perioada nedeterminata, pentru persoana cu handicap grav PELEȘCA DUMITRU
Documente:
dispozitie-16959273857632.pdf
DISPOZIȚIA NR. 31 Cu privire: la încadrarea in funcția de asistent personal a doamnei CHIOSOIU ELENA pe perioada nedeterminata, pentru persoana cu handicap grav PELEȘCA DUMITRU. Radi Viorel, prima ...
Numarul: 30 din: 29/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 30. privitor la acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Nicolăescu Alexandru
Documente:
dispozitie-16959269578217.pdf
DISPOZIȚIA NR. 30 Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Nicolăescu Alexandru Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Având în ved ...
Numarul: 29 din: 28/03/2023
Titlu: Dispozitia nr. 29, cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier și energie electrică) pentru numitul Țone Teodor, domiciliat în județul Vâlcea, comuna
Documente:
dispozitie-16959266657292.pdf
DISPOZITIA NR. 29 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid și/sau petrolier și energie electrică) pentru numitul Țone Teodor, domiciliat în județul Vâlcea ...
Numarul: 28 din: 27/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 28, privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bunești
Documente:
dispozitie-16959265227810.pdf
DISPOZIȚIA NR. 28 Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primarul comunei Buneșt ...
Numarul: 27 din: 27/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 27 cu privire la actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Documente:
dispozitie-16959263814475.pdf
DISPOZIȚIA NR. 27 cu privire la actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Radi Viorel, primarul comunei Bunesti, județul Vâlcea, Având în vedere: referatul nr. 357 ...
Numarul: 26 din: 27/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 26, privitor la acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Marin Traian Laurențiu
Documente:
dispozitie-16959263107346.pdf
DISPOZIȚIA NR. 26 Privitor la: acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, Marin Traian Laurențiu Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Având în v ...
Numarul: 25 din: 27/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 25, cu privire la modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei lonescu Elena, cu domiciliul str. Cornetului, nr. 9, sat Bunești, comuna Bunești, jud. Vâlcea, în
Documente:
dispozitie-16959262249977.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR. 25 Cu privire la modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei numitei lonescu Elena, cu domiciliul str. Cornetului, nr. 9, sat Bunești, comuna Bunești, jud. V ...
Numarul: 24 din: 21/03/2023
Titlu: D IS P O Z IȚ IA nr. 24, cu privire la acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Enoiu Elena, pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către asistentul per
Documente:
dispozitie-16959188417707.pdf
D IS P O Z IȚ IA N R .2 4 Cu privire la acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Enoiu Elena, pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către asistent ...
Numarul: 23 din: 21/03/2023
Titlu: D IS P O Z IȚ IA NR. 23 Cu privire la modificarea cuantumului stimulentului educational (tichetului social pentru grădiniță)
Documente:
dispozitie-16959184755684.pdf
D IS P O Z IȚ IA NR. 23 Cu privire la modificarea cuantumului stimulentului educational (tichetului social pentru grădiniță) Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Radi Viorel. Luând act de ...
Numarul: 22 din: 21/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 22 Cu privire la modificarea raportului de serviciu prin transfer, la cererea funcționarului public, a domnului Mihaiu Alexandru-Constantin, având funcția publică de execuție de Consili
Documente:
dispozitie-16959181127582.pdf
DISPOZIȚIA NR. 22 Cu privire la modificarea raportului de serviciu prin transfer, la cererea funcționarului public, a domnului Mihaiu Alexandru-Constantin, având funcția publică de execuție de C ...
Numarul: 21 din: 21/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 21 cu privire ia: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 28.03.2023
Documente:
dispozitie-16959180238601.pdf
DISPOZIȚIA NR. 21 cu privire ia: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 28.03.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în ...
Numarul: 20 din: 17/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 20 PRIVIND: stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Radi Viorel, având funcția de demnitate publică aleasă de Primar al comunei Bunesti
Documente:
dispozitie-16959178334784.pdf
DISPOZIȚIA NR. 20 PRIVIND: stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Radi Viorel, având funcția de demnitate publică aleasă de Primar al comunei Bunesti, județul Vâlcea Radi Viore ...
Numarul: 19 din: 09/03/2023
Titlu: DISPOZIȚIA NR. 19 PRIVIND: stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Radi Viorel, având funcția de demnitate publică aleasă de Primar al comunei Bunesti
Documente:
dispozitie-16959176649879.pdf
DISPOZIȚIA NR. 19 PRIVIND: stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Radi Viorel, având funcția de demnitate publică aleasă de Primar al comunei Bunesti, județul Vâlcea Radi Viore ...
Numarul: 18 din: 09/03/2023
Titlu: Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier) pentru numita Bunică Elena, cu domiciliul în jud. Vâlcea, comuna Bunești, sat Teiușu, str. Brozbești, nr.15
Documente:
dispozitie-16800328738534.pdf
D IS P O Z I Ț IA NR. 18 Cu privire la încetarea acordării suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier) pentru numita Bunică Elena, cu domiciliul în jud. Vâlcea, comuna Bunești, sat T ...
Numarul: 17 din: 09/03/2023
Titlu: Cu privire la: încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav
Documente:
dispozitie-16800328189059.pdf
D IS P O Z I Ț IA NR. 17 Cu privire la: încetarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea, Viorel Radi. Având în vedere referatul ...
Numarul: 16 din: 08/03/2023
Titlu: Privitor la: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Bunești, etapa II - județul V
Documente:
dispozitie-16800327187270.pdf
DISPOZIȚIA NR. 16 Privitor la: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Bune ...
Numarul: 15 din: 06/03/2023
Titlu: Cu privire la încetarea plății ajutorului social numitei Bunică Elena, cu domiciliul înjud. Vâlcea, comuna Bunești, sat Teiușu, str. Brozbești, nr.15
Documente:
dispozitie-16800326514707.pdf
D IS P O Z I Ț IA NR. 15 Cu privire la încetarea plății ajutorului social numitei Bunică Elena, cu domiciliul înjud. Vâlcea, comuna Bunești, sat Teiușu, str. Brozbești, nr.15 Primarul comun ...
Numarul: 14 din: 03/03/2023
Titlu: cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară din data de 03.03.2023
Documente:
dispozitie-16800325967733.pdf
DISPOZIȚIA NR. 14 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară din data de 03.03.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având ...
Numarul: 13 din: 03/03/2023
Titlu: Cu privire la modificarea cuantumului venitului minim garantat ( ajutor social) acordat beneficiarilor, cu domiciliul în comuna Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-16800325369152.pdf
D IS P O Z I Ț IA NR. 13 Cu privire la modificarea cuantumului venitului minim garantat ( ajutor social) acordat beneficiarilor, cu domiciliul în comuna Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, prima ...
Numarul: 12 din: 03/03/2023
Titlu: Cu privire la modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, acordat beneficiarilor, cu domiciliul în comuna Bunești, județul Vâlcea
Documente:
dispozitie-16800324476675.pdf
D IS P O Z I Ț IA NR. 12 Cu privire la modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, acordat beneficiarilor, cu domiciliul în comuna Bunești, județul Vâlcea Radi Viorel, primaru ...
Numarul: 11 din: 28/02/2023
Titlu: rivind actualizarea componenței grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)
Documente:
dispozitie-16800323989715.pdf
DISPOZIȚIA NR. 11 Privind actualizarea componenței grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) Radi Viorel, primarul comunei Bunesti ...
Numarul: 10 din: 28/02/2023
Titlu: Art.2. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Art.3. Dispoziția se comunică pri
Documente:
dispozitie-16800323419141.pdf
D IS P O Z I Ț IA NR.10 Cu privire la încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei doamnei Ancuța Elena, cu domiciliul în sat Coasta Mare, comuna Bunești, jud. Vâlcea, în calitat ...
Numarul: 9 din: 24/02/2023
Titlu: cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 24.02.2023
Documente:
dispozitie-16800322638123.pdf
DISPOZIȚIA NR. 9 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 24.02.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în v ...
Numarul: 8 din: 10/02/2023
Titlu: Cu privire la acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Șerban Xenia, pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către asistentul personal Șerban Alexandru A
Documente:
dispozitie-16800321608991.pdf
D IS P O Z IȚ IA N R .8 Cu privire la acordarea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Șerban Xenia, pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către asistent ...
Numarul: 7 din: 01/02/2023
Titlu: Cu privire la modificarea si completarea Dispoziției nr. 124/27.12.2022
Documente:
dispozitie-16800321079523.pdf
D IS P O Z IȚ IA N R .7 Cu privire la modificarea si completarea Dispoziției nr. 124/27.12.2022 Primarul comunei Bunești, județul Vâlcea - Radi Viorel. Având în vedere: -Dispoziția nr. 124/27. ...
Numarul: 6 din: 26/01/2023
Titlu: Privind : modificarea titularului dreptului la supliment lunar pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în perioada ianuarie 2023-octombrie 2023 de la Cebuc Nicolae la Cebuc Lucreția și încet
Documente:
dispozitie-16800318527590.pdf
DISPOZIȚIA NR. 6 Privind : modificarea titularului dreptului la supliment lunar pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri în perioada ianuarie 2023-octombrie 2023 de la Cebuc Nicolae la Cebu ...
Numarul: 5 din: 25/01/2023
Titlu: cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 31.01.2023
Documente:
dispozitie-16800317625667.pdf
DISPOZIȚIA NR. 5 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință ordinară din data de 31.01.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în v ...
Numarul: 4 din: 13/01/2023
Titlu: privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT comuna Bunesti
Documente:
dispozitie-16800317177665.pdf
DISPOZIȚIA NR. 4 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT comuna Bunesti Primarul comunei Bunesti, județul Valcea- Radi Viorel, Având in vedere : -referatul întocmit de doamn ...
Numarul: 3 din: 09/01/2023
Titlu: Privitor Ia : încetarea contractului individual de munca al doamnei Stoica Carmen, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stoica Maria
Documente:
dispozitie-16800316504951.pdf
DISPOZIȚIA NR. 3 Privitor Ia : încetarea contractului individual de munca al doamnei Stoica Carmen, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stoica Maria Radi Viorel, Primarul comunei Buneșt ...
Numarul: 2 din: 05/01/2023
Titlu: Privitor la: modificarea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav
Documente:
dispozitie-16800315567116.pdf
DISPOZIȚIA NR.2 Privitor la: modificarea cuantumului indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având în vedere refer ...
Numarul: 1 din: 05/01/2023
Titlu: cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară din data de 09.01.2023
Documente:
dispozitie-16800312597207.pdf
DISPOZIȚIA NR. 1 cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Bunești în ședință extraordinară din data de 09.01.2023 Radi Viorel, primarul comunei Bunești, județul Vâlcea. Având ...