Hotarari ale consiliului local

Detalii Sumar hotarare
Numarul: 34 din: 30/07/2021
Titlu: Mandatarea reprezentantului Comunei Bunesti, în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe preţul pentru apa potabilă şi tariful pentru "analizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare prestate/furnizate de Apavil S.A. pe întreaga arie de operare şi modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Documente:
H O T Ă R Â R EA NR. 34Privind: mandatarea reprezentantului Comunei Bunesti, în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe preţul pentru apa potab ...
Numarul: 33 din: 30/07/2021
Titlu: Stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Documente:
HOTARAREA NR. 33Privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei BunestiConsiliul Local Bunesti, ...
Numarul: 32 din: 30/07/2021
Titlu: Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti şi ale instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 32PRIVITOR LA : modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti şi ale instituţiilor publice de interes local din sub ...
Numarul: 31 din: 30/07/2021
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 31Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.07.2021, l ...
Numarul: 30 din: 30/07/2021
Titlu: ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA
Documente:
H O T A R A R EA NR. 30Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢAConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.07.2021 la care participă un n ...
Numarul: 29 din: 29/06/2021
Titlu: Aprobarea aderării si participării comunei Bunesti la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locala „Microregiunea Horezu”
Documente:
HOTARAREA NR. 29Privind: aprobarea aderării si participării comunei Bunesti la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locala „Microregiunea Horezu”Consiliul Local al comunei B ...
Numarul: 28 din: 29/06/2021
Titlu: Aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Documente:
HOTARAREA NR. 28Privind: aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului ş ...
Numarul: 27 din: 29/06/2021
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 27Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.06.2021, l ...
Numarul: 26 din: 28/05/2021
Titlu: Privind: aprobarea participării comunei Bunesti la Programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional- 2020-2024 si aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea casarii unui mijloc fix
Documente:
HOTARAREA NR. 26Privind: aprobarea participării comunei Bunesti la Programul de stimulare a innoirii parcului auto naţional- 2020-2024 si aprobarea scoaterii din funcţiune invederea casarii unui mi ...
Numarul: 25 din: 28/05/2021
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 25Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2021Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.05.2021, l ...
Numarul: 24 din: 21/04/2021
Titlu: Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 martie 2021 al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
H O T Ă R Â R E A NR. 24Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 martie 2021 alcomunei Bunesti, judeţul ValceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedi ...
Numarul: 23 din: 21/04/2021
Titlu: Privitor la aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru persoanele aflate in stare de necesitate din comuna Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 23Privitor la: aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru persoanele aflate in stare de necesitate din comuna Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local al com ...
Numarul: 22 din: 21/04/2021
Titlu: PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Buneşti, aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a listelor cu investiţiile de interes local pentru anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 22PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Buneşti, aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a listelor cu investi ...
Numarul: 21 din: 21/04/2021
Titlu: Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 21Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local Bunesti, judeţul Valcea , ...
Numarul: 20 din: 21/04/2021
Titlu: Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Documente:
H O T Ă R Â R E A NR. 20Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022Consiliul local al comunei Bunesti, judeţul Vîlcea, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21.04.2 ...
Numarul: 19 din: 21/04/2021
Titlu: Privitor la: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 19Privitor la: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021Consiliul local al comunei Bunesti, judeţul Valcea, întrunit in şedinţa ...
Numarul: 18 din: 21/04/2021
Titlu: Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA
Documente:
H O T Ă R Â R E A NR. 18Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢAConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 21.04.2021 la care participă u ...
Numarul: 17 din: 30/03/2021
Titlu: Privitor la : insusirea Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bunesti pe anul 2020
Documente:
H O T A R A R EA NR. 17Privitor la : insusirea Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bunesti pe anul 2020Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, ...
Numarul: 16 din: 30/03/2021
Titlu: Privind: anularea si scoaterea din evidenta fiscala a sumei de 7.023,61 lei, reprezentând amenzi prescrise, datorate de persoanele fizice aflate in stare de insolvabilitate sau decedate
Documente:
HOTARAREA NR. 16Privind: anularea si scoaterea din evidenta fiscala a sumei de 7.023,61 lei, reprezentând amenzi prescrise, datorate de persoanele fizice aflate in stare deinsolvabilitate sau decedat ...
Numarul: 15 din: 30/03/2021
Titlu: Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 decembrie 2020 al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 15Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 decembrie 2020 al comunei Bunesti, judeţul ValceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şe ...
Numarul: 14 din: 30/03/2021
Titlu: PRIVITOR LA : APROBAREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA BUNESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
Documente:
HOTARAREA NR. 14PRIVITOR LA : APROBAREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA BUNESTI, PENTRUANUL ŞCOLAR 2021-2022Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, ...
Numarul: 13 din: 05/03/2021
Titlu: Privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. Bunesti, Judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 13 privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale în U.A.T. Bunesti, Judeţul Valcea&nb ...
Numarul: 12 din: 25/02/2021
Titlu: Privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bunesti, judeţul Valcea;
Documente:
HOTARARE NR. 12Privind: stabilirea salariilor de baza pentrufuncţiile publice si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bunesti, judeţul Valcea;Consiliul Local al co ...
Numarul: 11 din: 25/02/2021
Titlu: PRIVIND : aprobarea asocierii unităţilor administrativ teritoriale: comuna Vladesti, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olanesti si comuna Buneşti în vederea incheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea proiectului: „Construirea reţelei inteligente de distribuţie gaze naturale în comuna Vladesti, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olanesti si comuna Bunesti, din judeţul Valcea”
Documente:
HOTARARENR. 11PRIVIND : aprobarea asocierii unităţilor administrativ teritoriale: comuna Vladesti, oraşul Băile Govora, oraşul Ocnele Mari, oraşul Băile Olanesti si comuna Buneşti în vederea ...
Numarul: 10 din: 25/02/2021
Titlu: Privind: aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demarării procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru U.A.T. Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 10Privind: aprobarea “Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare” si a “demarării procedurii de concesionare” a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gaz ...
Numarul: 9 din: 25/02/2021
Titlu: Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Valcea” Consiliul loca ...
Numarul: 8 din: 25/02/2021
Titlu: Privitor la : situaţia inventarierii bunurilor ce aparţin Primăriei Comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, judeţul Valcea si casarea si scoaterea din inventar a unor mareriale auxiliare si obiecte de inventar ce aparţin Primăriei Bunesti, pentru anul 2020
Documente:
Privitor la : situaţia inventarierii bunurilor ce aparţin Primăriei Comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, judeţul Valcea si casarea si scoaterea din inventar a unor mareriale auxi ...
Numarul: 7 din: 25/02/2021
Titlu: Privitor la reevaluarea activelor fixe corporale aflate in inventarul comunei Bunesti, judetul Valcea
Documente:
HOT ARAREA NR.7Privitor la : reevaluarea activelor fixe corporale aflate in inventarul comunei Bunesti, judetu ValceaConsiliul local Bunesti intrunit in şedinţa ordinara din data de 25.02.2021 la ca ...
Numarul: 6 din: 25/02/2021
Titlu: Cu privire la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2020
Documente:
HOTARAREA NR. 6Cu privire la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2020Consiliul local al comunei Bunesti, judeţu ...
Numarul: 5 din: 25/02/2021
Titlu: HOTARAREA NR. 5 Privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara/persoanae singure de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunităţii in anul 2021
Documente:
HOTARAREA NR. 5Privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara/persoanae singure de ajutor social care vor presta ac ...
Numarul: 4 din: 12/02/2021
Titlu: Privind: modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si a instituţiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Bunesti si aprobarea salariului administratorului public
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 4Privind: modificarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si a instituţiilor publice de interes local din subordinea Co ...
Numarul: 3 din: 12/02/2021
Titlu: Iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale in comuna Bunești
Documente:
HOTARAREA NR. 3Cu privire la: iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distribuţie a gazelor naturale in comuna Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local al cmunei Bu ...
Numarul: 2 din: 12/02/2021
Titlu: Privind alegerea președintelui de sedință
Documente:
HOTĂRÂREA NR.2Privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢAConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 12.02.2021 la care participă un nr. ...
Numarul: 1 din: 08/01/2021
Titlu: Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetar a deficitului sectiunii de dezvoltare
Documente:
HOTARAREA NR. 1Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 263.800,63 LEIConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul ...