Hotarari ale consiliului local

Detalii Sumar hotarare
Numarul: 14 din: 09/02/2022
Titlu: Privind aprobarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Comuna Bunesti încheiat cu Greenpoint Management SA și Urban SA
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 14Privind: aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificăr ...
Numarul: 13 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la aprobarea actualizării, prin majorare, a ta activităţile de precolectare ,colectare şi transportul deşeurilor deşeuri reziduale, cu excepţia celor cu regim special, sortări menajere şi depozitarea controlata a deşeurilor menajere prestate Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Bunesti
Documente:
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării, prin majorare, a ta activităţile de precolectare ,colectare şi transportul deşeurilor deşeuri reziduale, cu excepţia celor cu regim special, sortări menaje ...
Numarul: 12 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 2125/31.05.2007 încheiat cu S.C.URBAN S.A.
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 12Privitor la prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 2125/31.05.2007 încheiat cu S.C.URBAN S.A.Consiliul Local al comunei ...
Numarul: 11 din: 09/02/2022
Titlu: Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR.11Privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunestise propune contractua ...
Numarul: 10 din: 09/02/2022
Titlu: Privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale institutiilcr publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 10Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale institutiilcr publice de interes local din subordinea ...
Numarul: 9 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice fmantate parțial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiții pentru anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 9PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice fmantate parțial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiți ...
Numarul: 8 din: 09/02/2022
Titlu: Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Bunesti, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, in suma de 1.058.545,45 lei
Documente:
HOTARAREA NR. 8Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Bunesti, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, in suma de 1.058.545,45 leiConsiliul local a ...
Numarul: 7 din: 09/02/2022
Titlu: Privind aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mijloc fix
Documente:
HOTARAREA NR. 7Privind: aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mij loc fixConsiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 09.02.2 ...
Numarul: 6 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 6PRIVITOR LA: situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, județul Valcea pentru anul 2021 Consiliul Local al comune ...
Numarul: 5 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la aprobarea Rețelei unităților de preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023
Documente:
HOTARAREA NR. 5PRIVITOR LA : aprobarea Rețelei unităților de preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023 invatamantConsiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, ...
Numarul: 4 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la însusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2021 Consiliul local Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR. 4Privitor la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2021 Consiliul local Bunesti, județul Valcea în ...
Numarul: 3 din: 09/02/2022
Titlu: Aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activ comunității in anul 2022
Documente:
HOTARAREA NR. 3PRIVITOR LA : Aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activ comunității in anul 2022Consiliul Local al comunei B ...
Numarul: 2 din: 09/02/2022
Titlu: Alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR. 2Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul VâlceaConsiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întruni în ședința ordin ...
Numarul: 1 din: 07/01/2022
Titlu: Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 422.702,30 LEI
Documente:
HOTARAREA NR. 1Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 422.702,30 LEIConsiliul Local al comunei Bunesti, jud ...