Hotarari ale consiliului local

Detalii Sumar hotarare
Numarul: 61 din: 20/12/2022
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTARAREA NR. 61 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 20.12.2022, l ...
Numarul: 60 din: 20/12/2022
Titlu: privind modificarea si completarea HCL nr. 49/27.11.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare drumuri locale in comuna Bunesti, județul Valcea”
Documente:
HOTARAREA NR. 60 privind modificarea si completarea HCL nr. 49/27.11.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare drumuri locale in co ...
Numarul: 59 din: 20/12/2022
Titlu: Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
Documente:
HOT ARAREA NR. 59 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 Consiliul Local al Comunei Bunești, intrunit in ședința ordinara din data de 20.11.2022, la care participa un num ...
Numarul: 58 din: 20/12/2022
Titlu: Privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie
Documente:
HOTARAREA NR. 58 Privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie Consiliul Local al comunei Bunești, județul Vâlcea, convocat în ...
Numarul: 57 din: 20/12/2022
Titlu: Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara/persoane singure de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunității in anul 2023
Documente:
HOTARAREA NR. 57 Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara/persoane singure de ajutor social care vor presta a ...
Numarul: 56 din: 29/11/2022
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 56 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei B unești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 29.11.202 ...
Numarul: 55 din: 29/11/2022
Titlu: privind: alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local al comunei Bunesti pentru organizarea „Pomului de Crăciun,, in anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 55 privind: alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local al comunei Bunesti pentru organizarea „Pomului de Crăciun,, in anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâl ...
Numarul: 54 din: 29/11/2022
Titlu: privind: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Primăria comunei Bunești, județul Vâlcea, în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS - SH MMSS”, Cod MySmis 130963
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 54 privind: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Primăria comunei Bunești, județul Vâlcea, în cadrul proiectului “HUB de ...
Numarul: 53 din: 28/10/2022
Titlu: Privind: aprobarea contului de execuție bugetara la 30 septembrie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea
Documente:
H O T Ă R Â R E NR. 53 Privind: aprobarea contului de execuție bugetara la 30 septembrie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ...
Numarul: 52 din: 28/10/2022
Titlu: Privind: aprobarea alocării unor sume din bugetul local in vederea acordării unor premii familiilor care implinesc 50 ani de căsătorie neîntrerupta si tinerilor care implinesc 18 ani in anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 52 Privind: aprobarea alocării unor sume din bugetul local in vederea acordării unor premii familiilor care implinesc 50 ani de căsătorie neîntrerupta si tinerilor care implinesc ...
Numarul: 51 din: 28/10/2022
Titlu: Privind: aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 51 Privind: aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunești, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunești, județul ...
Numarul: 50 din: 28/10/2022
Titlu: PRIVIND: aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bunesti, județul Vâlcea
Documente:
HOTARAREA NR. 50 PRIVIND: aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare si Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bunesti, județul Vâlcea Consiliul local al comunei ...
Numarul: 49 din: 28/10/2022
Titlu: Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 49 Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunești, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședinț ...
Numarul: 48 din: 14/10/2022
Titlu: privind aprobarea depunerii proiectului “Lucrări de reabilitare moderata in vederea creșterii eficientei energetice - Școala Gimnaziala, comuna Bunesti, județul Valcea” in cadrul apelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), COMPONENTA CIO - FONDUL LOCAL - INVESTIȚIA 1.3: REABILITARE MODERATA A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU AIMBUNATATI FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE DE CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE
Documente:
HOTARAREA NR. 48 privind aprobarea depunerii proiectului “Lucrări de reabilitare moderata in vederea creșterii eficientei energetice - Școala Gimnaziala, comuna Bunesti, județul Valcea” in cad ...
Numarul: 47 din: 28/09/2022
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 47 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 28.09.2022, ...
Numarul: 46 din: 28/09/2022
Titlu: Privind aprobarea susținerii financiare a echipei de fotbal „Asociația Sportiva Bunesti” în anul com petitional 2022-2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea susținerii financiare a echipei de fotbal „Asociația Sportiva Bunesti” în anul com petitional 2022-2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea ...
Numarul: 45 din: 28/09/2022
Titlu: Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare drumuri locale in comuna Bunesti, județul Valcea”
Documente:
HOT ARAREA NR. 45 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare drumuri locale in comu ...
Numarul: 44 din: 28/09/2022
Titlu: Privind: aprobarea cofmantarii din bugetul local al comunei Bunesti, a cheltuielilor care nu se fmanteaza prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny’’pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si modernizare drumuri locale in comuna Bunesti, județul Valcea”
Documente:
HOTARAREA NR. 44 Privind: aprobarea cofmantarii din bugetul local al comunei Bunesti, a cheltuielilor care nu se fmanteaza prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny’’pentru obiectiv ...
Numarul: 43 din: 28/09/2022
Titlu: Cu privire la : organizarea Grupului de lucru Local si aprobarea Planului de acțiune local pentru incluziunea cetățenilor romani apartinand comunității rome pe anul 2022-2027
Documente:
HOTARAREA NR. 43 Cu privire la : organizarea Grupului de lucru Local si aprobarea Planului de acțiune local pentru incluziunea cetățenilor romani apartinand comunității rome pe anul 2022-2027 Con ...
Numarul: 42 din: 28/09/2022
Titlu: Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 42 Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Bunesti Consiliul Local al comunei B ...
Numarul: 41 din: 28/09/2022
Titlu: Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Consiliul de Adminstratie al Scolii Gimnaziale Bunesti pentru anul școlar 2022-2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 41 Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Consiliul de Adminstratie al Scolii Gimnaziale Bunesti pentru anul școlar 2022-2023 Consiliul Local al ...
Numarul: 40 din: 30/08/2022
Titlu: aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Buneşti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Buneşti, începând cu 01.09.2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR.40 Privind: aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Buneşti şi din serviciil ...
Numarul: 39 din: 30/08/2022
Titlu: Aprobarea lucrărilor de reparaţii curente clădire PIAV din domeniul privat al comunei Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 39 Privind: aprobarea lucrărilor de reparaţii curente clădire PIAV din domeniul privat al comunei Bunesti Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedi ...
Numarul: 38 din: 30/08/2022
Titlu: Proiectul de hotarare referitor la declararea de interes public a străzilor „Mărului” si „Freziei” din comuna Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 38 Privind: proiectul de hotarare referitor la declararea de interes public a străzilor „Mărului” si „Freziei” din comuna Bunesti, judeţul Valcea Consiliul Local al comunei ...
Numarul: 37 din: 30/08/2022
Titlu: Modificarea suprafeţei de teren aferentă străzilor Scoica şi Arinilor din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buneşti în vederea înscrierii în cartea funciară
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 37 Privind: modificarea suprafeţei de teren aferentă străzilor Scoica şi Arinilor din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buneşti în vederea înscrie ...
Numarul: 36 din: 30/08/2022
Titlu: Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 36 Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul Valcea Consiliul local Bunesti, judeţul Valc ...
Numarul: 35 din: 30/08/2022
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 35 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30.08.202 ...
Numarul: 34 din: 27/07/2022
Titlu: Privind aprobarea contului de execuţie bugetara la 30 iunie 2022 al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTĂRÂRE NR. 34 Privind: Aprobarea contului de execuţie bugetara la 30 iunie 2022 al comunei Bunesti, judeţul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ...
Numarul: 33 din: 27/07/2022
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 33 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.07.202 ...
Numarul: 32 din: 27/07/2022
Titlu: Privitor la insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022
Documente:
HOTARAREA NR. 32 Privitor la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022 Consiliul local Bunesti, jude ...
Numarul: 31 din: 27/07/2022
Titlu: Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 31 Privind: alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedin ...
Numarul: 30 din: 28/06/2022
Titlu: Privind acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Bunesti a unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru Parohia Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR. 30 Privind: acordarea din bugetul local pe anul 2022 al comunei Bunesti a unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei pentru Parohia Bunesti, necesar pentru construirea unei capele ...
Numarul: 29 din: 28/06/2022
Titlu: Privind aprobarea depunerii proiectului “Lucrări de reabilitare moderata in vederea creşterii eficientei energetice - Şcoala Gimnaziala, comuna Bunesti, judeţul Valcea”
Documente:
HOTARAREA NR. 29 Privind: aprobarea depunerii proiectului “Lucrări de reabilitare moderata in vederea creşterii eficientei energetice - Şcoala Gimnaziala, comuna Bunesti, judeţul Valcea” in ca ...
Numarul: 28 din: 28/06/2022
Titlu: Privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată în Judeţul Vâlcea”
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 28 Privind: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiec ...
Numarul: 27 din: 28/06/2022
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 27 Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.06.2022, ...
Numarul: 26 din: 27/05/2022
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 26 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 27.05.2022, ...
Numarul: 25 din: 27/05/2022
Titlu: Participarea UAT COMUNA BUNESTI în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” , în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice, Comuna Bunesti, județ Vâlcea
Documente:
HOT ARAREA NR. 25 Privind : participarea UAT COMUNA BUNESTI în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru veh ...
Numarul: 24 din: 27/05/2022
Titlu: Aprobarea cuantumului si a numărului de burse școlare pentru elevii din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
Documente:
HOTARAREA NR. 24 Privind: aprobarea cuantumului si a numărului de burse școlare pentru elevii din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului ...
Numarul: 23 din: 28/04/2022
Titlu: Rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 23 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 28.04.2022, ...
Numarul: 22 din: 28/04/2022
Titlu: Aprobarea contului de execuție bugetara la 31 martie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea
Documente:
H O T Ă R Â R E NR. 22 Privind: Aprobarea contului de execuție bugetara la 31 martie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în șe ...
Numarul: 21 din: 28/04/2022
Titlu: Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
Documente:
HOTARAREA NR. 21 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 Consiliul Local al Comunei Bunesti, intrunit in ședința ordinara din data de 28.04.2022, la care paeticipa un număr ...
Numarul: 20 din: 28/04/2022
Titlu: Alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 20 Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședinț ...
Numarul: 19 din: 15/04/2022
Titlu: Privind: aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 19Privind: aprobarea cererii de finanţare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii: „înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale in comuna Bunesti, jude ...
Numarul: 18 din: 15/03/2022
Titlu: Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
HOTARAREA NR. 18Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Şcoala Gimnaziala Bunesti, judeţul ValceaConsiliul local Bunesti, judeţul Valcea , ...
Numarul: 17 din: 15/03/2022
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022
Documente:
Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2022Consiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data de 15.03.2022, la care participa u ...
Numarul: 16 din: 15/03/2022
Titlu: Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 decembrie 2021 al comunei Bunesti, judeţul Valcea
Documente:
Privind Aprobarea contului de execuţie bugetara la 31 decembrie 2021 alcomunei Bunesti, judeţul ValceaConsiliul Local al comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinara din data ...
Numarul: 15 din: 15/03/2022
Titlu: Privitor la stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 15Privitor la: stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022Consiliul Local al comunei Buneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedi ...
Numarul: 14 din: 09/02/2022
Titlu: Privind aprobarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Comuna Bunesti încheiat cu Greenpoint Management SA și Urban SA
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 14Privind: aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificăr ...
Numarul: 13 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la aprobarea actualizării, prin majorare, a ta activităţile de precolectare ,colectare şi transportul deşeurilor deşeuri reziduale, cu excepţia celor cu regim special, sortări menajere şi depozitarea controlata a deşeurilor menajere prestate Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Bunesti
Documente:
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării, prin majorare, a ta activităţile de precolectare ,colectare şi transportul deşeurilor deşeuri reziduale, cu excepţia celor cu regim special, sortări menaje ...
Numarul: 12 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 2125/31.05.2007 încheiat cu S.C.URBAN S.A.
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 12Privitor la prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 2125/31.05.2007 încheiat cu S.C.URBAN S.A.Consiliul Local al comunei ...
Numarul: 11 din: 09/02/2022
Titlu: Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR.11Privind: stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunestise propune contractua ...
Numarul: 10 din: 09/02/2022
Titlu: Privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale institutiilcr publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 10Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale institutiilcr publice de interes local din subordinea ...
Numarul: 9 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice fmantate parțial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiții pentru anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 9PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice fmantate parțial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiți ...
Numarul: 8 din: 09/02/2022
Titlu: Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Bunesti, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, in suma de 1.058.545,45 lei
Documente:
HOTARAREA NR. 8Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Bunesti, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, in suma de 1.058.545,45 leiConsiliul local a ...
Numarul: 7 din: 09/02/2022
Titlu: Privind aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mijloc fix
Documente:
HOTARAREA NR. 7Privind: aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mij loc fixConsiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 09.02.2 ...
Numarul: 6 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 6PRIVITOR LA: situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, județul Valcea pentru anul 2021 Consiliul Local al comune ...
Numarul: 5 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la aprobarea Rețelei unităților de preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023
Documente:
HOTARAREA NR. 5PRIVITOR LA : aprobarea Rețelei unităților de preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023 invatamantConsiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, ...
Numarul: 4 din: 09/02/2022
Titlu: Privitor la însusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2021 Consiliul local Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR. 4Privitor la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2021 Consiliul local Bunesti, județul Valcea în ...
Numarul: 3 din: 09/02/2022
Titlu: Aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activ comunității in anul 2022
Documente:
HOTARAREA NR. 3PRIVITOR LA : Aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activ comunității in anul 2022Consiliul Local al comunei B ...
Numarul: 2 din: 09/02/2022
Titlu: Alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti
Documente:
HOTARAREA NR. 2Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul VâlceaConsiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întruni în ședința ordin ...
Numarul: 1 din: 07/01/2022
Titlu: Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 422.702,30 LEI
Documente:
HOTARAREA NR. 1Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 422.702,30 LEIConsiliul Local al comunei Bunesti, jud ...