Hotarari ale consiliului local

Detalii Sumar hotarare
Numarul: 67 din: 24/08/2023
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 67 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 24.08.2023, ...
Numarul: 66 din: 24/08/2023
Titlu: PRIVITOR LA acordarea din bugetul local pe anul 2023 al comunei Bunești a unui sprijin financiar în valoare de 30.000 lei pentru Parohia Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 66 PRIVITOR LA: acordarea din bugetul local pe anul 2023 al comunei Bunești a unui sprijin financiar în valoare de 30.000 lei pentru Parohia Bunesti Consiliul Local al comunei Buneș ...
Numarul: 65 din: 24/08/2023
Titlu: PRIVITOR LA: acordarea din bugetul local pe anul 2023 al comunei Bun ești a unui sprijin financiar în valoare de 20.000 lei pentru Parohia Titireci
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 65 PRIVITOR LA: acordarea din bugetul local pe anul 2023 al comunei Bun ești a unui sprijin financiar în valoare de 20.000 lei pentru Parohia Titireci Consiliul Local al comunei Bune ...
Numarul: 64 din: 24/08/2023
Titlu: PRIVITOR LA acordarea din bugetul local pe anul 2023 al comunei Bunești a unui sprijin financiar în valoare de 20.000 Iei pentru Parohia Teiușu
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 64 PRIVITOR LA: acordarea din bugetul local pe anul 2023 al comunei Bunești a unui sprijin financiar în valoare de 20.000 Iei pentru Parohia Teiușu Consiliul Local al comunei Buneș ...
Numarul: 63 din: 24/08/2023
Titlu: Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 63 Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Bunesti Consiliul Local al comunei B ...
Numarul: 62 din: 24/08/2023
Titlu: Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Consiliul de Adminstratie al Scolii Gimnaziale Bunesti pentru anul școlar 2023-2024
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 62 Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bunesti in Consiliul de Adminstratie al Scolii Gimnaziale Bunesti pentru anul școlar 2023-2024 Consiliul Local al ...
Numarul: 61 din: 28/07/2023
Titlu: Privind aprobarea contului de execuție bugetara Ia 30 iunie 2023 al comunei Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea contului de execuție bugetara Ia 30 iunie 2023 al comunei Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința o ...
Numarul: 60 din: 28/07/2023
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 60 privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 28.07.2023, ...
Numarul: 59 din: 28/07/2023
Titlu: Privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii în sumă de 12454,44 lei
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 59 Privind: preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii ...
Numarul: 58 din: 28/07/2023
Titlu: Cu privire la insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul 1 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 58 Cu privire la: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul 1 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, jud ...
Numarul: 57 din: 28/07/2023
Titlu: Privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 57 Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordine ...
Numarul: 56 din: 28/07/2023
Titlu: Privind declararea de interes public și trecerea din domeniul privat al comunei Bunești în domeniul public al comunei Bunești a unor construcții
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 56 privind declararea de interes public și trecerea din domeniul privat al comunei Bunești în domeniul public al comunei Bunești a unor construcții Consiliul local Bunești, jude ...
Numarul: 55 din: 28/07/2023
Titlu: privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrele I și II ale anului 2023 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării Registrului Agricol și care nu sunt reglementate prin norme
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrele I și II ale anului 2023 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea aces ...
Numarul: 54 din: 28/07/2023
Titlu: Privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 54 Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ...
Numarul: 53 din: 28/06/2023
Titlu: Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Bunești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea comunelor Costești și Scundu din cadrul Asociației și la încheierea Actului adițional la Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 53 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Bunești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” în vederea exprimării ...
Numarul: 52 din: 28/06/2023
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 52 privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 28.06.2023, ...
Numarul: 51 din: 28/06/2023
Titlu: Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii/ recompense materiale elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Comuna Bunești care au obtinut rezultate foarte bune pe parcursul anului școlar
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 51 Cu privire la: aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii/ recompense materiale elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Comuna Bunești care au obtinut rezultate foarte bun ...
Numarul: 50 din: 28/06/2023
Titlu: Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Școala Gimnaziala Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 50 Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Școala Gimnaziala Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, ju ...
Numarul: 49 din: 24/05/2023
Titlu: Privind aderarea, susținerea si participarea comunei Bunești, județul Valcea la parteneriatul constituit de Asociația Grupul de Acțiune Locala Microregiunea Horezu
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 49 privind aderarea, susținerea si participarea comunei Bunești, județul Valcea la parteneriatul constituit de Asociația Grupul de Acțiune Locala Microregiunea Horezu Consiliul Lo ...
Numarul: 48 din: 24/05/2023
Titlu: Privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul Microbuze electrice pentru elevi
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 48 privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și mo ...
Numarul: 47 din: 08/05/2023
Titlu: Privind: aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bunești și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Bunești, incepând cu 08.05.2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 47 Privind: aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bunești și din serviciil ...
Numarul: 46 din: 08/05/2023
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
HOT ARAREA NR. 46 privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința extraordinara din data de 08.05.2 ...
Numarul: 45 din: 25/04/2023
Titlu: Privind aprobarea participării U.A.T. comuna Bunesti, județul Vâlcea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofînanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu, cât și a cuantumului contribuției proprii și a numărului de autovehicule uzate estimate a face obiectul acordării stimulentului de casare
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 45 Privind aprobarea participării U.A.T. comuna Bunesti, județul Vâlcea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofînanțare cu Administrația Fon ...
Numarul: 44 din: 25/04/2023
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 44 privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 25.04.2023, ...
Numarul: 43 din: 25/04/2023
Titlu: PRIVITOR LA : utilizarea sumei de 80.000 lei din bugetul local al comunei Bunesti pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii festive Sarbatoarea Căpșunului, ediția a -50 a
Documente:
HOTARAREA NR. 43 PRIVITOR LA : utilizarea sumei de 80.000 lei din bugetul local al comunei Bunesti pentru organizarea si desfășurarea sărbătorii festive Sarbatoarea Căpșunului, ediția a -50 a C ...
Numarul: 42 din: 25/04/2023
Titlu: Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 42 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 25.04.2023, la ca ...
Numarul: 41 din: 25/04/2023
Titlu: Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 41 Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordine ...
Numarul: 40 din: 25/04/2023
Titlu: Privind aprobarea contului de execuție bugetara la 31 martie 2023 al comunei Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea contului de execuție bugetara la 31 martie 2023 al comunei Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ...
Numarul: 39 din: 25/04/2023
Titlu: Privind aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mijloc fix
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 39 Privind: aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii unui mijloc fix Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 25. ...
Numarul: 38 din: 25/04/2023
Titlu: PRIVITOR LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO- ECONOMICE FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU PROIECTUL ’’Lucrări de reabilitare moderata in vederea creșterii eficientei energetice - Școala Gimnaziala, comuna Bunesti, județul Valcea"
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 38 PRIVITOR LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO- ECONOMICE FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU PROIECTUL ’’Lucrări de reabilitare moderata in vederea creșterii ...
Numarul: 37 din: 25/04/2023
Titlu: Privind elaborarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024 la nivelul comunei Bunești, județul Vâlcea.
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 37 Privind : elaborarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024 la nivelul comunei Bunești, județul Vâlcea. Consiliul Local al comunei Buneș ...
Numarul: 36 din: 25/04/2023
Titlu: Privitor la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritoriala comuna Bunești, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 36 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritoriala comuna Bunești, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bu ...
Numarul: 35 din: 25/04/2023
Titlu: Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta al comunei Bunești, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 35 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta al comunei Bunești, județul Vâlcea. Consiliul Local al comunei Bunești, județul Vâlcea, întrunit în ș ...
Numarul: 34 din: 25/04/2023
Titlu: Privitor la aprobarea Regulamentului privind normele de gospadarire comunala pe teritoriul comunei Bunesti,județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 34 Privitor la aprobarea Regulamentului privind normele de gospadarire comunala pe teritoriul comunei Bunesti,județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, înt ...
Numarul: 33 din: 25/04/2023
Titlu: Privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 33 Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ...
Numarul: 32 din: 06/04/2023
Titlu: PRIVITOR LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți in comuna Bunesti, județul Valcea - (cod serviciu social 8891CZ-C-II)”
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 32 PRIVITOR LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare d ...
Numarul: 31 din: 28/03/2023
Titlu: Privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 31 Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordine ...
Numarul: 30 din: 28/03/2023
Titlu: Privitor la stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 30 Privitor la: stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în șed ...
Numarul: 29 din: 28/03/2023
Titlu: Privind rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 28.03.2023, la care participa ...
Numarul: 28 din: 28/03/2023
Titlu: Privind aprobarea contului de execuție bugetara la 31 decembrie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea contului de execuție bugetara la 31 decembrie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședin ...
Numarul: 27 din: 28/03/2023
Titlu: Privind: aprobarea cuantumului si a numărului de burse școlare pentru elevii din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 27 Privind: aprobarea cuantumului si a numărului de burse școlare pentru elevii din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru anul școlar 2022-2023 ...
Numarul: 26 din: 28/03/2023
Titlu: PRIVITOR LA APROBAREA PROIECTULUI „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți in comuna Bunesti, județul Valcea - (cod serviciu social 8891CZ-C-II)” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 26 PRIVITOR LA APROBAREA PROIECTULUI „Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți in comuna Bunesti, județul Valcea - (cod serviciu social 8891C ...
Numarul: 25 din: 03/03/2023
Titlu: Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”., beneficiar UAT Comuna Bunești - Biblioteca Publică Locală Bunești.
Documente:
Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”., ...
Numarul: 24 din: 24/02/2023
Titlu: Privind: acordarea unui sprijin financiar de 4.720 lei Parohiei Ortodoxe Bunesti pentru plata factura CEZ
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 24 Privind: acordarea unui sprijin financiar de 4.720 lei Parohiei Ortodoxe Bunesti pentru plata factura CEZ Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședin ...
Numarul: 23 din: 24/02/2023
Titlu: Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Școala Gimnaziala Bunesti, județul Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 23 Privind: decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant Școala Gimnaziala Bunesti, județul Valcea Consiliul Local al comunei Bunesti, ju ...
Numarul: 22 din: 24/02/2023
Titlu: Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 22 Privind: rectificarea bugetului local al comunei Bunesti, pe anul 2023 Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinara din data de 24.02.2023, ...
Numarul: 21 din: 24/02/2023
Titlu: PRIVITOR LA: situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, județul Valcea pentru anul 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 21 PRIVITOR LA: situația inventarierii bunurilor ce aparțin Primăriei comunei Bunesti si Bibliotecii Publice Locale Bunesti, județul Valcea pentru anul 2022 Consiliul Local al comu ...
Numarul: 20 din: 24/02/2023
Titlu: Privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat între Comuna Bunesti și S.C. MIRAFARM S.R.L.
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat între Comuna Bunesti și S.C. MIRAFARM S.R.L. Consiliul Local al comunei Bunesti, județ ...
Numarul: 19 din: 24/02/2023
Titlu: Privind: insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea funcției de audit intern
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 19 Privind: insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea funcției de audit intern Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința o ...
Numarul: 18 din: 24/02/2023
Titlu: privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A. și acordarea unui mandat special reprezentatului UAT COMUNA BUNEȘTI în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea Caietului de sarcini și la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare
Documente:
OTĂRÂREA NR. 18 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A. și acordarea unui mandat spec ...
Numarul: 17 din: 24/02/2023
Titlu: privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat în aria de operare a Apavil S.A., pentru perioada 2023-2027, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., modificat și completat și a Indicatorilor de performanță ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de Apavil S.A., pentru anul 2023, precum și acordarea unui mandat special reprezentatului UAT COMUNA BUNEȘTI în Adunarea Gen
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 17 privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat în aria de opera ...
Numarul: 16 din: 24/02/2023
Titlu: privind acordarea unui mandat special reprezentatului UAT COMUNA BUNEȘTI în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 16 privind acordarea unui mandat special reprezentatului UAT COMUNA BUNEȘTI în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completa ...
Numarul: 15 din: 24/02/2023
Titlu: privind acordarea unui mandat special reprezentatului UAT COMUNA BUNEȘTI în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru perioada 2023-2030
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 15 privind acordarea unui mandat special reprezentatului UAT COMUNA BUNEȘTI în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea Strategiei Aso ...
Numarul: 14 din: 24/02/2023
Titlu: Privind împuternicirea Domnului primar Radi Viorel in vederea semnării contractului de dezmembrare privind terenul - proprietate publica, in suprafața totala de 17.000 mp.
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 14 Privind împuternicirea Domnului primar Radi Viorel in vederea semnării contractului de dezmembrare privind terenul - proprietate publica, in suprafața totala de 17.000 mp. Consil ...
Numarul: 13 din: 24/02/2023
Titlu: Cu privire la: la desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bunesti, judelui Valcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a perfomantelor profesionale individuate ale secretarului general al comunei Bunesti, judelui Valcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 13 Cu privire la: la desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bunesti, judelui Valcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a perfomantelor profes ...
Numarul: 12 din: 24/02/2023
Titlu: privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului cu titlul „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C7/MCID/I17/
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și mo ...
Numarul: 11 din: 24/02/2023
Titlu: Cu privire Ia: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul I I 2022
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 11 Cu privire Ia: insusirea raportului privind activitatea desfasurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul I I 2022 Consiliul Local al comunei Bunesti, j ...
Numarul: 10 din: 24/02/2023
Titlu: Privind alocarea unui spațiu in suprafața de 114mp. din corp clădire C2, din comuna Bunesti, CF nr. 35101 pentru functionarea Bibliotecii Publice Locale Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 10 Privind alocarea unui spațiu in suprafața de 114mp. din corp clădire C2, din comuna Bunesti, CF nr. 35101 pentru functionarea Bibliotecii Publice Locale Bunesti Consiliul Local a ...
Numarul: 9 din: 24/02/2023
Titlu: Privitor la: aprobarea încheierii Protocolului de colaborare intre comuna Bunesti, si Orașul Ocnele Mari in vederea implementării proiectului „Centru Comunitar Integrat in orașul Ocnele Mari”
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 9 Privitor la: aprobarea încheierii Protocolului de colaborare intre comuna Bunesti, si Orașul Ocnele Mari in vederea implementării proiectului „Centru Comunitar Integrat in oraș ...
Numarul: 8 din: 24/02/2023
Titlu: Privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bunești - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea” gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I13./I14./
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bunești - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implem ...
Numarul: 7 din: 31/01/2023
Titlu: Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Bunesti, județul Valcea
Documente:
Privind: modificarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bunesti si ale instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului local ...
Numarul: 6 din: 31/01/2023
Titlu: PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice finanțate partial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiții pentru anul 2023
Documente:
PRIVITOR LA: aprobarea bugetului local al comunei Bunești, aprobarea bugetului instituțiilor publice finanțate partial sau integral din venituri proprii și a listelor de investiții pentru anul 20 ...
Numarul: 5 din: 31/01/2023
Titlu: Privitor la: delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Bunesti, județul Valcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 5 Privitor la: delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Bunesti, județul Valcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legisla ...
Numarul: 4 din: 31/01/2023
Titlu: Privind: organizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza comunei Bunesti, județul Valcea, pentru anul școlar 2023-2024
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 4 privind: organizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza comunei Bunesti, județul Valcea, pentru anul școlar 2023-2024 Consiliul Lo ...
Numarul: 3 din: 31/01/2023
Titlu: Privind: aprobarea traseului cu stafiile de imbarcare si debarcare pentru elevii transportați cu microbuzul școlar la Școala Gimnaziala Bunesti
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 3 Privind: aprobarea traseului cu stafiile de imbarcare si debarcare pentru elevii transportați cu microbuzul școlar la Școala Gimnaziala Bunesti Consiliul Local al comunei Bunesti, ...
Numarul: 2 din: 31/01/2023
Titlu: Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea
Documente:
HOTĂRÂREA NR. 2 Privind: alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al comunei Bunesti, județul Vâlcea Consiliul Local al comunei Bunesti, județul Vâlcea, întrunit în ședința ...
Numarul: 1 din: 09/01/2023
Titlu: Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 1.058.149,78 LEI
Documente:
HOTARAREA NR. 1 Privitor la: APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 1.058.149,78 LEI Consiliul Local al comunei Bunesti, jude ...