Proces verbal din 27/05/2022

Documente:
document-16594361434484.pdf
Continutul procesului verbal:

PROCES - VERBAL

încheiat azi, 27.05.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziţia Primarului nr. 43/20.05.2022 si a convocatorului nr. 2522/21.04.2022.

La şedinţa de consiliu sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcţie, şedinţa fiind legal constituita.

La şedinţa participa domnul primar Radi Viorel, domnul administrator Văduvă Dumitru, d-na. secretar general Marcu Ana-Maria-Gratiela, doamna consilier achiziţii publice Radu Mariana, doamna consilier superior Zotica Elena Dorina.

Domnul preşedinte de şedinţa da citire ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2022;

2.    Proiect de hotarare privind: aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022;

3.    Proiect de hotarare privind: participarea UAT COMUNA BUNESTI în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Realizare staţii de reîncărcare pentru autovehivule electrice, Comuna Bunesti, judeţ Vâlcea;

4.    Proiect de hotarare privind: Rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022;

5.    Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru”.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2022. Se aproba cu 10 voturi « pentru » si o abţinere - domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe.

Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe si i se adreseaza doamnei consilier superior Zotica Elena Dorina spunandu-i ca nu a găsit sumele pentru anveloparea PSI.

Doamna contabil Zotica Elena Dorina ii răspunde ca d-lui a avut materialele de la alta şedinţa, pentru ca discuţiile referitoare la anveloparea PSI au fost anul trecut iar suma alocata a fost 25.316 lei.

Nu mai sunt intrebari.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: aprobarea cuantumului si a numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bunesti, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022;

Nu sunt intrebari.

Domnul preşedinte de şedinţa supune la vot si aproba cu 11 voturi « pentru ».

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: participarea UAT COMUNA BUNESTI în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere

energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Realizare staţii de reîncărcare pentru autovehivule electrice, Comuna Bunesti, judeţ Vâlcea;

Nu sunt intrebari.

Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi « pentru ».

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022;

Ia cuvântul Doamna contabil Zotica Elena Dorina si prezintă sumele care au fost repartizate la partea de cheltuieli astfel: tichete de vacanta; ordine publica brigada de pompieri - lemne; cultura, recreere si religie - biblioteca -tichete de vacanta; avize statii de incarcare electrice.

Doamna contabil: “taxa de mediu de 15.000 de lei a fost retrasa deoarece a fost pe

zero.”

Domnul Grigoroiu Mihai Gheorghe intreaba daca lemnele au fost sau vor fi cumpărate.

Doamna contabil răspunde ca “au fost cumpărate in mai multe rânduri”.

Domnul preşedinte de şedinţa Copaceanu Dumitru spune ca trebuie făcute demersurile legale pentru a imparti cheltuielile intre comunele care beneficiază de serviciile pompierilor. Sa se faca demersuri ca aceste cheltuieli sa fie preluate de către ISU.

Domnul Grigoroiu este de părere ca trebuie verificat cum se descurca alte localitati cu cheltuielile cu pompierii. Sunt cheltuieli prea mari cu pompierii pentru comuna Bunesti.

Domnul primar Radi Viorel spune ca si alte localitati au fost in aceeaşi situaţie si s-a dat Hotarare de Guvern si au fost preluate de ISU.

Domnul Copaceanu spune ca trebuie consultaţi jurişti si sa se gaseasca modalitatea legala de a fi predata.

Nu mai sunt intrebari.

Se supune la vot spre aprobare punctul 4 al ordinii de zi si se voteaza cu 11 voturi « pentru ».

Diverse.

Domnul Tapusu Adrian Ion spune ca trebuie sa se ia masuri pentru curăţenie in fata fiecărei proprietăţi.

Domnul Grigoroiu intreaba daca se mai tine Sarbatoarea Căpşunului.

Domnul primar răspunde ca anul acesta nu se va tine Sarbatoarea Căpşunului si ca ar dori sa se schimbe denumirea sărbătorii.

Domnul Copaceanu spune ca Nu ar vrea sa se renunţe la acesta sarbatoare ci sa se gaseasca un program pentru cultivarea căpşunilor in asa fel incat sa se menţină denumirea “Sarbatoarea Căpşunului’ ’.

Doamna Ciobotea Liliana propune sa se achiziţioneze un achipament pentru echipa de fotbal a scolii.

Domnul Copaceanu afirma ca au inceput construcţiile la biserica pentru capela si praznicar si propune alocarea unei sume de la bugetul local pentru sprijinirea construcţiei.

Domnul Grigoroiu propune ca echipa de fotbal a localităţii sa-si suporte cheltuielile cu actele de indisciplina. D-lui spune ca scrie presa despre cartonaşele roşii si despre injurii.

Domnul primar spune ca nu avem jucători sa completam echipa.

Nu mai sunt intrebari.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţa, Copaceanu Dumitru, declara lucrările şedinţei inchise, mulţumind pentru participare.