Proces verbal din 28/04/2022

Documente:
Continutul procesului verbal:

PROCES- VERBAL
încheiat azi, 28.04.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Bunesti, convocata prin Dispoziția Primarului nr. 32/21.04.2022 si a convocatorului nr. 2522/21.04.2022.
La ședința de consiliu sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri in funcție, ședința fiind legal constituita.
La ședința participa domnul primar Radi Viorel, domnul administrator Văduvă Dumitru, d-na Radu Mariana - secretar general cu delegație, doamna consilier superior Zotica Elena Dorina si domnul Ancuta Adrian, consilier.
Doamna președinte de ședința da citire ordinii de zi: 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 15.04.2022; 2. Proiect de hotarare privind: Alegerea președintelui de ședința; 3. Proiect de hotarare privind: Indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023;
4. Proiect de hotarare privind: Aprobarea contului de execuție bugetara la 31 martie 2022 al comunei Bunesti, județul Valcea; 5. Proiect de hotarare privind: Rectificarea Bugetului local al comunei Bunesti pe anul 2022; 6. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi „ pentru” .
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 15.04.2022; Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu menționează ca dorește achiziționarea de aparatura audio video pentru Înregistrarea ședințelor de consiliu, cu mențiunea pentru a se știi exact ce se discuta la ședința si spune ca s-a consemnat greșit faptul ca dumnealui a spus de ce trebuie sa plătim noi șoferul de pe microbuzul școlar si daca este in organigrama primăriei.
Dumnealui spune ca nu a întrebat de organigrama ci a intrebat de ce trebuie sa aprobam noi salariul șoferului. Dl primar ii răspunde ca s-a rezolvat problema. De asemenea menționează ca doamna secretar nu a consemnat care sunt responsabilitățile managerului de transport. Si ca a enumerat 7-8 dar sunt 30 de responsabilități. Dl Grigoroiu menționează ca de aceea nu este de acord cu p-v al ședinței anterioare si solicita aparatura audio.
Nu mai sunt intrebari. Se supune spre aprobare procesul verbal, este votat cu 10 voturi pentru și 1 vot impotriva, domnul Grigoroiu.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: Alegere președinte de ședință.
Domnul consilier Grigoroiu Mihai îl propune pe domnul Copaceanu Dumitru din partea PER.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi si se aproba cu 11 voturi „pentru” .
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
Nu sunt întrebări. Se supune spre aprobare punctul 4 al ordinii de zi, care se aprobă cu 11 voturi pentru.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2022.
Se inscrie la cuvânt Dl Grigoroiu dorește sa știe daca este reala suma de 1.920.912,61 lei la factura pentru anvelopare clădire sediu PSI. D-na contabil intreaba la ce capitol, iar domnul Grigoroiu spune ca la cap.74.02., titlul 71.01.30. Dl Grigoroiu precizează ca este vorba despre clădirea sediu PSI pentru anveloparea acesteia. Doamna contabil ii răspunde ca se uita la contul de execuție la data de 31.12.2021, iar aceasta suma a fost pentru proiectul„Extindere canalizare in sat Teiusu si sat Bunesti,pct Treime”. D-na contabil ii spune ca 74.02. nu este in contul de execuție la data de 31.03.2022 si ca dumnealui incurca lucrurile si vine cu material de la alta ședința. Dl Grigoroiu insista ca s-a cheltuit suma de 17 miliarde pentru construcție sediu PSI si 20 de miliarde pentru anveloparea acesteia. Dna contabil ii răspunde ca aceste sume nu exista, iar pentru anveloparea clădirii PSI s-a alocat suma de 26.000 lei, dar pentru anul 2021, nu la data de 31.03.2022. d-na contabil ii arata materialul pentru aceasta ședința.
Nu mai simt întrebări. Se supune spre aprobare punctul 4 al ordinii de zi, se aproba cu 10 voturi pentru si 1 vot împotriva, Domnul Grigoroiu Mihai.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bunești pe anul 2022.Dl Grigoroiu Mihai Dl. Grigoriu spune ca la cap 51.02 se rectifica bugetul pentru drujba, si intreaba cat costa o drujba. Dl. Ancuta Adrian răspunde ca 3.899 lei. De asemenea dl. Grigoroiu menționează ca la cap 84.02 -piese de schimb se rectifica cu 17 mii lei. D-na contabil spune ca nu exista aceasta suma la piese de schimb, ca sunt 5 mii pentru piese, 4 mii drujba si 8 mii camere video pentru.
Nu mai sunt întrebări. Se supune spre aprobare punctul 5 al ordinii de zi, se aproba cu 10 voturi pentru si 1 o abținere, Domnul Grigoroiu Mihai.
Diverse.
Se inscrie la cuvânt domnul Grigoroiu si propune: proiect pentru fotovoltaice, Alee la dispensar, curatarea izlazului de la Mihaesti, cadastrare gratuita, încurajarea natalitatii, rigole curatate, tribuna la baza sportiva.
Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședința, Ciobotea Liliana Elena,