Publicatia de casatorie 179 din 21/05/2021

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 21 mai 2021 a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a domnului GHIOCEL PETRU in varsta de 38 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat Ripanesti, judeţul Valcea si a doamnei CONSTANTIN SORINA in varsta de 31 ani cu domiciliul in comuna Merisani, sat Borlesti, nr. 158, judeţul Argeş.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se întemeiază, in termen de 10 zile de la data afisarii publicaţiei.