Publicatia de casatorie 445 din 19/10/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

Astăzi, 19 octombrie 2022 a fost Înregistrata declarația de căsătorie a domnului BIA DRAGOȘ-ION in varsta de 32 ani cu domiciliul in comuna Bunești, sat Titireci, nr. 18, județul Valcea si a doamnei NICUȚ EUGENIA-IULIANA in varsta de 19 ani cu domiciliul in comuna Bunești, sat Titireci, nr. 18, județul Valcea.
In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerințe ale legii nu sunt Îndeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicației.