Publicatia de casatorie 245 din 06/07/2021

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 07 iulie 2021 a fost inregistrata declaraţia de căsătorie a domnului CONSTANTINESCU GEORGE-ADRIAN in varsta de 28 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat Bunesti, Str. Bunesti nr. 2, judeţul Valcea si a doamnei ZIMBRU RAMONA-MIHAELA in varsta de 28 ani cu domiciliul in comuna Mălini, sat Poiana Mărului, str. Runcului nr. 136, judeţul Suceava.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicaţiei.