Publicatia de casatorie 194 din 18/05/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

Astăzi, 18.05.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului NITOI IOAN in vârsta de 36 ani cu domiciliul in Com. Bunesti, sat Titireci, judeţul Vâlcea, şi a doamnei RUJAN IOANA- ELENA in vârsta de 33 ani cu domiciliul in comuna Stoeneşti, sat. Neghineşti, str. Cacova nr. 37, judeţul Vâlcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.