Publicatia de casatorie 395 din 26/09/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

Astăzi, 26.09.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului IENCULESCU CONSTANTIN ALEXANDRU in vârsta de 32 ani cu domiciliul in Corn. Bunești, sat Firești, strada Principală, nr. 18 județul Vâlcea, s5i a doamnei VOINEA MARIANA - LARISA in vârsta de 25 ani cu domiciliul in Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Republicii, nr. 28, bl. 110, Sc. A, ap. 2, județul Vâlcea.
In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziție la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.