Publicatia de casatorie 327 din 19/08/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

PUBLICAŢIE
Astăzi, 19 iulie 2022 a fost inregistrata declaraţia de căsătorie a domnului GAULOIU GHEORGHE-FLAVIUS in varsta de 33 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat Teiusu, judeţul Valcea si a doamnei PATRU VERONICA in varsta de 45 ani cu domiciliul in comuna Mihaesti, sat Barsesti, str. Plutei, nr.3, judeţul Valcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicaţiei.