Publicatia de casatorie 316 din 10/08/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

PUBLICAŢIE
Astăzi, 10 august 2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MATUSA GHEORGHE in varsta de 51 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat Coasta Mare, Str. Bujorului, nr.53, judeţul Valcea si a doamnei VIRJE MARJA in varsta de 48 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat Coasta Mare, str. Bujorului, nr.53, judeţul Valcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la căsătorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la căsătorie se face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicaţiei.