Publicatia de casatorie 255 din 06/07/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:

Astăzi, 06.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului GHEORGHE LAURENŢIU- GEORGIAN in vârsta de 27 ani cu domiciliul in comuna Stoeneşti, sat. Gruiu, str. Cacova nr. 12, judeţul Vâlcea şi a doamnei MARINESCU IOANA-IULIANA in vârsta de 29 ani cu domiciliul in comuna Buneşti, sat Titireci, str. Principala nr. 9, judeţul Vâlcea.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în tennen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.