Publicatia de casatorie 167 din 26/04/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 26.04.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie al domnului GUNICI IONEL in vârsta de 37 ani cu domiciliul in Corn. Bunesti, sat Teiusu, judeţul Vâlcea, şi a doamnei BOCEANU MARIA in vârsta de 32 ani cu domiciliul in comuna Bunesti, sat. Teiusu, str. Brozbesti nr. 3, judeţul Vâlcea.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite..
  Opunerea la căsătorie se face in scris, cu arătarea dovezilor întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.