Publicatia de casatorie 9 din 05/01/2022

Documente:
Continutul publicatiei de casatorie:
Astăzi, 05 ianuarie 2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului GHICĂ GHEORGHE în vârstă de 26 ani cu domiciliul în Comuna Buneşti, sat Fireşti, str. Panseluţei nr. 28, jud. Vâlcea şi a doamnei TĂPUŞIU ELENA- IONELA în vârstă de 25 ani cu domiciliul în Comuna Buneşti, sat Fireşti, str. Panseluţei nr. 28, jud. Vâlcea.

Casatoria se incheie in 10 zile de la afişarea publicaţiei.

In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, in termen de 10 zile de la data afisarii,dacă are cunoştinţă de existenta unor piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.